Kanta za smeće HOTO

Šifra:                                          303A

Materijal:                                  drvo, metal (čelik ili inox)