Sprava OBRUČ

Duljina: 100 cm

Širina: 10 cm

Visina: 112 cm