Sprava MOST

Duljina: 454 cm

Širina: 110 cm

Visina: 100 cm