Set STUPIĆA

Duljina: 410 cm

Širina: 10 cm

Visina: 100 cm