PLATFORMA

Duljina:100 cm

Širina: 100 cm

Visina: 30 cm