Igralo “Bora”

Šifra:                                          IG-S-39

Dimenzije:                                728dx 740šx 450v

Sigurnosna zona:                     89,80 m2

Aktivnost / dio tijela:              gornji & donji ekstremiteti

Materijal:                                  drvo, metal