Igralo “Asted”

Šifra:                                          IG-S-38

Dimenzije:                                620dx 760šx 550v

Sigurnosna zona:                     66,40 m2

Aktivnost / dio tijela:              gornji & donji ekstremiteti

Materijal:                                  drvo, metal