Lijevana guma

Lijevana gumena podloga se postavlja na pripremljenu podlogu od betona, asfalta ili tucanika.

  • Donji sloj izrađuje se od SBR i/ili EPDM granulata i veziva debljine 10 mm, a završni sloj od EPDM granulata i obojanog veziva debljine 2-3 mm u različitim bojama. Ukupna debljina osnovnog i završnog sloja gume iznosi 12-13 mm.Debljina podloge je promjenjiva ovisno o zahtjevu kritične visine pada sukladno normi EN1177:2008.