Halper L

Šifra:                                          RD202222

Dimenzije:                                Prilagodljivo

Sigurnosna zona:                     Prilagodljivo

Materijal:                                  drvo