Vodeni svijet

Šifra:                                          ROB-07

Dimenzije:                                Prilagodljivo

Sigurnosna zona:                    Prilagodljivo

Materijal:                                  drvo