Balansiri M

Šifra:                                          RD202231

Dimenzije:                                Prilagodljivo

Sigurnosna zona:                     Prilagodljivo

Materijal:                                  drvo