Balansir “Potkova”

Šifra:                                         2010

Sigurnosna zona:                    Prilagodljivo

Materijal:                                  drvo