Mostić KORNJAČA HANA

Šifra:                                           109

Dimenzije:                                249d/66š/95v

Sigurnosna zona:                     440d/366š

Max visina pada:                      0,37 m

Mostić KORNJAČA HANA