Ljuljačka “Lou-Lou”

Šifra:                                          SW-P-05

Dimenzije:                                Prilagodljivo

Sigurnosna zona:                     Prilagodljivo

Materijal:                                  drvo