Ljuljačka gnijezdo

Šifra:                                          ROB-08

Dimenzije:                                Prilagodljivo

Sigurnosna zona:                     Prilagodljivo

Materijal:                                  drvo