Igralo “Salvi”

Šifra:                                           JUN-06

Dimenzije:                                400d/240š/210v

Sigurnosna zona:                     37,8m2

Materijal:                                  HPL, drvo