Igralo “Ladera”

Šifra:                                           JUN-04

Dimenzije:                                350d/260š/210v

Sigurnosna zona:                     36,41m2

Materijal:                                  HPL, drvo