Ljuljačka

Ljuljačka za osobe s invaliditetom

Šifra:                                          822

Dimenzije:                                286d/236š/244v

Sigurnosna zona:                     586d/536š

Max visina pada:                      0,56 m