CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projektom “CERTIFIKACIJOM PROIZVODA” , napravit će se ključan korak potreban za osvajanje novih EU tržišta. Od proizvođača prisutnog samo na hrvatskom tržištu, cilj nam je prijeći u proizvođača spremnog za izazove EU tržišta, odnosno hrvatski proizvođač sa dobivenim certifikatima koji su usklađeni sa EU regulativom i omogućuje pristup EU tržištu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projektom želimo riješiti problem pristupa EU tržištu. EU je propisao sigurnosne direktive za proizvode koja se koriste na dječjim igralištima. Tvrtka se želi uskladiti sa direktivama, te dobiti neovisnu ocjenu ovlaštene institucije kao dodatni dokaz kvalitete i sigurnosti naših proizvoda.

Svrha i opravdanost ovog projekta je da nam se omogući pristup EU tržištu, sa ciljem podizanja kvalitete proizvoda,
sigurnosti djece, povećanja prodaje, povećanja izvoza, daljnjeg razvoja i povećanja broja zaposlenih.

U ovaj projekt vrijedno je ulagati EU sredstva iz više razloga kako slijedi:
• Certificirani proizvodi će omogućiti rast i razvoj poduzeća a time i novo zaposlenje
• Certificirani proizvodi će omogućiti pristup izvoznim tržištima a time direktno utjecati i na povećanje BDP-a
• Certificirani proizvodi će povećati prihode tvrtke a time i prihode proračuna RH, kroz povećani iznos
uplaćenih poreza i doprinosa kao i samog PDV-a
• Certificirani proizvodi će podići kvalitetu proizvoda, sigurnost i zdravlje djece.
Certifikacijom proizvoda očekujemo da projekt doprinese i poslovanju poduzeća kroz slijedeće pokazatelje:
• Ostvarenje marketinškog efekta koji će doprinijeti povećanju potražnje za našim proizvodima
• Povećana potražnja naših proizvoda uvjetovana povjerenjem naših kupaca u kvalitetu i sigurnost naših
proizvoda, te samim time ostvarenje poslovnog prihoda kao i povećana dobit
• Tehničko tehnološki i ekološki zahtjevi iz norme podići će tehničku kompetenciju tvrtke te smanjiti utjecaj na okoliš.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

Ukupni troškovi: 331.100,00HRK
Sufinanciranje: 281.435,00HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

12mjeseci (26.10.2018.-26.10.2019.)

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

12mjeseci (26.10.2018.-26.10.2019.)